Montaż i demontaż korbowodu

Z Afripedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Montaż/demontaż korbowodu.

Proszę pamiętać:

 • Podczas rozkładania korbowodu wszystkie części należy zaznaczyć, aby można je było ponownie zamontować w tym samym miejscu.
 • Wszystkie panewki łożyska należy pasować wg tabel wyborów i są one oznaczone kodami kolorystycznymi.
 • Wymienne panewki łożyska należy dobrać, kierując się tabelą kodów (strona 11-11).
 • Po zamontowaniu nowych panewek łożysk należy skontrolować luz łożyska korzystając z pasków zgniatalnych z miarką – plastigauge.
 • Nanieść olej dwusiarczku molibdenu na korbowód i czop korbowy.

Rozłożenie / złożenie skrzyni korbowej (strona 11-2/16)

Kolejność postępowania

Postępowanie Ilość Uwagi
Kolejność demontażu Montaż wykonuje się w odwrotnej kolejności
(1) Jednostka wału napędowego 1 Jednostkę wału korbowego wymontować ze skrzyni korbowej.
(2) Nakrętka pokrywy łba korbowodu 4 Jeżeli pokrywę trudno jest zdjąć należy lekko postukać w bok.
(3) Pokrywa łba korbowodu 2
(4) Korbowód 2 Dokonać wyboru zgodnie z kodem ciężaru: (strona 11-11).
(5) Panewka łożyska korbowodu 2 Wybór (strona 11-11)

Wybór panewek łożyska korbowodu

 • Skontrolować, czy panewki łożyska nie są uszkodzone lub naderwane i zmierzyć luz łożyska (patrz rozdział 14 Ogólnego Podręcznika Konserwacji).
 • Jeżeli luz łożyska nie mieści się w granicach tolerancji, należy wybrać wymienialne panewki łożysk w następujący sposób:
 • Odczytać numer identyfikacyjny wewnętrznej średnicy odpowiedniego korbowodu i zanotować go.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ

 • Wytłoczony na korbowodzie numer identyfikacyjny 1 lub 2 informuje o średnicy wewnętrznej korbowodu.
 • Odczytać znak rozpoznawczy średnicy zewnętrznej odpowiedniego czopu korbowego i zanotować go (w przypadku wątpliwości zmierzyć średnicę zewnętrzną czopu korbowego)

PROSZĘ PAMIĘTAĆ

 • Wytłoczona na czopie łożyska litera A lub B informuje o średnicy zewnętrznej odpowiedniego czopu korbowodu.

Na podstawie znaku rozpoznawczego czopa korbowego i numeru identyfikacyjnego korbowodu ustala się właściwy rodzaj łożyska. Jednostka mm.

Znak rozpoznawczy czopa korbowego A.D. A B
Numer identyfikacyjny korbowodu I.D. 42,982-42,990
(1,6922-1,6925)
42,974-42,982
(1,6919-1,6922)
1 46,000-46,008
1,8110-1,8113
F (RÓŻOWY) E (ŻÓŁTY)
2 46,008-46,016
1,8113-1,8116
E (ŻÓŁTY) D (ZIELONY)

Wybór korbowodów Wytłoczony na korbowodzie znak rozpoznawczy informuje o jego ciężarze. Ponieważ dopuszczalne są tylko określone kombinacje ciężarów korbowodów przedniego i tylnego cylindra, nowy korbowód należy wybrać kierując się poniższą tabelą.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ

 • Znak „0“ w tabeli informuje, że wybrana kombinacja jest możliwa.
Znak rozpoznawczy przedniego korbowodu A B C D
Znak rozpoznawczy tylnego korbowodu
A O O X X
B O O O X
C X O O O
D X X O O

Rozłożenie/złożenie skrzyni korbowej

Korbowód.gif

PROSZĘ PAMIĘTAĆ

 • Należy bardzo uważać, aby nie uszkodzić łożyska głównego wału korbowego.
 • Podczas składania nanieść na czopy głównego łożyska olej dwusiarczku molibdenu.

Niezbędne prace

 • Rozłożenie na części / złożenie skrzyni korbowej (strona 11-2/16)
 • Wymontowanie / zamontowanie pompy olejowej (strona 4-3)
 • Wymontowanie / zamontowanie przekładni (strona 11-4)
 • Wymontowanie / zamontowanie wału korbowego
Postępowanie Ilość Uwagi
(1)
(2)

Kolejność rozkładania

 • Dysza olejowa
 • O-ring
 • 2
 • 2
 • Złożenie przeprowadza się wykonując wszystkie czynności rozłożenia w odwrotnej kolejności.
 • Zdjąć O-ring (pierścień uszczelniający) z dyszy olejowej.
(3)
(4)
(5)
(6)

Lewa skrzynia korbowa

 • Łożysko głównego wału (6204U)
 • Łożysko wału pośredniego
 • Pierścień uszczelniający oleju wału pośredniego
 • Pierścień uszczelniający oleju wałka palca włączania biegów
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Specjalny rozmiar łożyska: 28 x 54 x 20,6 mm
(7)
(8)

Prawa skrzynia korbowa:

 • Łożysko głównego wału napędowego
 • Łożysko wału pośredniego (6204U)
 • 1
 • 1
Specjalny rozmiar łożyska: 25 x 58 x 16 mm


Wybór wału korbowego/ Skrzyni korbowej

 • Skrzynię i wał korbowy pasuje się według tabeli wyboru.
 • Znajdujący się na każdym ramieniu korby numer identyfikacyjny 1 lub 2 informuje o zewnętrznej średnicy czopu głównego łożyska.
 • Znajdujący się na skrzyni korbowej znak rozpoznawczy A lub B informuje o średnicy wewnętrznej głównego łożyska.

Wał korbowy/skrzynia korbowa/Tabela pasowania

 • W razie wymiany skrzyni korbowej i/lub wału korbowego, należy wybrać je korzystając z poniższej tabeli pasowania

PROSZĘ PAMIĘTAĆ Znak „O“ w tabeli informuje, że wybrana kombinacja jest możliwa.

Numer identyfikacyjny czopu głównego łożyska - A.D. 1 2
Znak rozpoznawczy głównego łożyska – I.D.
A 50,025-50,033
(1,9695-1,9698)
49,992-50,000
(1,9682-1,9685)
49,984-49,922
(1,9679-1,9682)
O X
B 50,017-50,025
(1,9692-1,9695)
X O

Wybór / wymiana panewek głównego łożyska

Zmierzyć zewnętrzną średnicę czopu głównego łożyska i zanotować.

 • Zmierzyć i zanotować średnicę wewnętrzną głównego łożyska.
 • Obliczyć luz pomiędzy czopem głównego łożyska a panewką łożyska.
 • Granica zużycia: 0,10 mm
 • Jeżeli luz łożyska przekracza granicę zużycia, należy wymienić panewki wymienne łożyska, postępując w sposób opisany poniżej.
 • Ustalić i zanotować numery identyfikacyjne odpowiedniego czopu głównego łożyska -A.D.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ

 • Podany na ramieniu danego łożyska numer identyfikacyjny 1 lub 2 informuje o średnicy zewnętrznej czopu łożyska głównego.
 • Panewkę łożyska głównego należy wytłoczyć za pomocą prasy hydraulicznej i specjalnych narzędzi ze skrzyni korbowej.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ

 • Do zdjęcia panewek łożyska głównego również należy stosować prasę.


Trzpień (człon) napędów 077490010000 (cena, 69,54 zł) Nasadka trzpienia (członu napędowego) na łożysko główne 07946-ME90100 (cena 80,52 zł)

Zmierzyć średnicę wewnętrzną skrzyni korbowej i zanotować ją.

Tabela wyboru panewek łożyska głównego

Panewki wymienne łożyska należy wybrać posiłkując się poniższą tabelką. Jednostka: mm

Znak rozpoznawczy skrzyni korbowej-I.D. 1 2
Numer identyfikacyjny czopa głównego łożyska-A.D. 49,992-50,000
(1,9682-1,9685)
49,984-49,992
(1,9679-1,9682)
53,970-53,980
(2,1248-2,1252)
C (BRĄZOWY) B (CZARNY)
53,980-53,990
(2,1252-2,1256)
B (CZARNY) A (NIEBIESKI)
 • Nanieść olej dwusiarczku molibdenu na powierzchnię zewnętrzną nowej panewki łożyska.
 • Kołnierz zabezpieczający wyregulować na żłobieniu skrzyni korbowej, a następnie wtłoczyć panewkę głównego łożyska w skrzynię korbową .

UWAGA! Należy pracować uważnie, aby nie uszkodzić panewek łożyskowych.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ Zaznaczenia po obydwu stronach nakładki trzpienia napędowego głównego łożyska mają następujące znaczenia:

 • "R" – Zastosować do prawej panewki łożyska
 • "L"- Zastosować do lewej panewki łożyska

Trzpień (człon) napędowy 077490010000 (cena, 69,54 zł) Nasadka trzpienia (członu napędowego) na łożysko główne 07946-ME90200 (cena 80,53 zł)

PROSZĘ PAMIĘTAĆ

 • Po zamontowaniu należy upewnić się, że wiercenia olejowe w panewce łożyska i skrzyni korbowej leżą w jednej płaszczyźnie.
 • Jeżeli panewka głównego łożyska została wymieniona, należy usunąć znak rozpoznawczy wewnętrznej średnicy panewek łożyska na obudowie skrzyni korbowej.